Nguồn Sống Xanh

https://nguonsongxanh.vn:443


THÔNG TƯ 24/2017/BTNMT - QUY ĐỊNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

THÔNG TƯ 24/2017/BTNMT - QUY ĐỊNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh tư vấn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục chất lượng, giá rẻ - Hotline 0909 773 264
Quy định về quản lý hoạt động xả nước thải được nêu rõ tại Điều 39, Nghị định số 38/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu yêu cầu các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000m3/ngày đêm (không bao gồm nước làm mát) phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và khuyến khích các cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1000m3/ngày đêm và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2017 ngày 01/09/2017 quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường trong đó có quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của
hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh sẽ thông tin đến Quý doanh nghiệp được biết qua bài viết sau:
 

Yêu cầu của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

1. Thành phần cơ bản của hệ thống

a) Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo, phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước thải một cách tự động, liên tục. Có 2 phương án lắp đặt thiết bị quan trắc sau đây:

- Phương án trực tiếp: các thiết bị quan trắc (đầu đo pH, nhiệt độ, TDS/EC...) được đặt trực tiếp trong bể nước thải sau HTXLNT, vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10cm từ bề mặt nước thải và ít nhất 15cm từ đáy;
- Phương án gián tiếp: nước thải sau khi xử lý được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo (pH, nhiệt độ, TDS/EC...được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm;

b) Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống về cơ quan nhà nước về môi trường

c) Dung dịch chuẩn để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của hệ thống;

d) Thiết bị lấy mẫu tự động để lấy và lưu mẫu nước khi một trong những thông số được giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc và vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận;

f) Cơ sở hạ tầng của hệ thống quan trắc nước thải tự động, gồm có:
       + Nhà trạm; 
       + Bơm lấy mẫu và ống dẫn nước (nếu có);
       + Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền;
       + Thiết bị phụ trợ khác như: Lưới chắn rác, Thùng chứa mẫu, Dụng cụ chứa chất thải;
       + Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà trạm.

2. Vị trí quan trắc

Vị trí quan trắc phải đảm bảo đại diện, đặc trưng cho nguồn thải cần quan trắc và phải ở ngay sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

3. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục cần được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ

4. Thời gian hoạt động
Hệ thống phải được hoạt động liên tục. Trong thời gian bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích, nước thải không được xả thải ra môi trường.

5. Trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành hệ thống phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:
      a) Thông tin về đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống
      b) Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng của hệ thống 
      c) Bản vẽ thiết kế và mô tả về hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (trực tiếp, gián tiếp); thông tin mô tả và hình ảnh, sơ đồ, bản đồ của vị trí quan trắc;
      d) Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích; hãng sản xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc, địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyền dữ liệu) gắn liền với hệ thống.

 

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và tính năng của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục
     
a) Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc tự động, liên tục của hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu tại bảng dưới đây:
 


     b) Thiết bị quan trắc phải có khả năng đo giá trị gấp 3-5 lần giá trị giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường;
     c) Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế;
     d) Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc và thông tin trạng thái của thiết bị đo (tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị).

2. Chất chuẩn
      a) Chất chuẩn để kiểm tra định kỳ phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu ±5% (đối với pH là ±0,1pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy định về pháp luật đo lường;
     b) Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 3 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng .

3. Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động
Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động phải có các tính năng sau:
     a) Tự động lấy mẫu (định kỳ, đột xuất hoặc theo thời gian) và lưu mẫu trong tủ bảo quản ở nhiệt độ 4±20C
     b) Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ việc tự động lấy mẫu từ xa.

4. Camera
     a) Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị trực tiếp: 01 camera được lắp đặt tại vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;
     b) Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị gián tiếp: 01 camera được lắp đặt bên trong nhà trạm và 01 camera được lắp bên ngoài nhà trạm tại vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;
     c) Camera phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau: đạt chuẩn IP 65, độ phân giải video: full HD 1.080p (15fps); có khả năng quay (ngang, dọc); có khả năng xem ban đêm với khoảng cách tối thiểu 20m, có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.

Bảo đảm và kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

1. Bảo đảm chất lượng của hệ thống
     
a) Phải có đủ nhân lực am hiểu về hệ thống để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành hệ thống;
     b) Đơn vị vận hành hệ thống phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích các chất chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức hàng năm;
     c) Phải có hồ sơ quản lý hệ thống được lưu giữ tại đơn vị vận hành hệ thống và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý hệ thống bao gồm:
       - Danh mục các thông số quan trắc;
      - Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, báo cáo kết quả kiểm tra thiết bị (test report) của nhà sản  xuất thiết bị;
       - Hướng dẫn sử dụng thiết bị;
       - Bản vẽ thiết kế và mô tả về hệ thống;
       -  Quy trình vận hành chuẩn (SOP) của hệ thống
       - Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng;
       - Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;
       - Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống;
       - Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống;
       - Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của hệ thống;
       - Bằng chứng tham gia các chương trình đo, phân tích các dung dịch chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức;
       - Biên bản kiểm tra độ chính xác tương đối của hệ thống

2. Hệ thống phải được kiểm tra chất lượng trước khi đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan.
 
Quy trình kiểm tra chất lượng hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục như sau:
      a) Kiểm tra vị trí quan trắc
      b) Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của hệ thống;
      c) Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của hệ thống;
      d) Đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống;
     e) Các thông tin kiểm soát chất lượng được ghi chép vào Biên bản kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, tính năng và độ chính xác tương đối của hệ thống.

Trên đây là một số quy định chính về
lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục. Quý doanh nghiệp có thắc mắc hay có nhu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục chuẩn theo Thông tư 24/2017/BTNMT hãy liên hệ công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh theo thông tin sau:

 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH
Trụ sở chính: Ô 16, DL14, Khu đô thị Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 773 264 Ms Hải
Website: nguonsongxanh.vn - khoahocmoi.vn

Tác giả bài viết: CH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây